Business Tours Maciej Tryba

Ul. Borelowskiego 17B, 42-218 Częstochowa

Klauzula informacyjna dla klientów

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma Business Tours Maciej Tryba, ul. Borelowskiego 17B, 42-218 Częstochowa.

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą (obsługi składanych zamówień i rozpatrywania reklamacji dotyczących świadczonych usług, w tym realizacji usług gwarancyjnych, obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas są kierowane, przechowywania danych dla celów archiwalnych) w tym marketingowych. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe również w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 (f) RODO), w celach:

1) opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Pana/Panią oraz innych użytkowników z naszych usług;

2) ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,

3) prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

4) zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Tobie drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu,

5) przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z RODO).

Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy Pana/Pani następujące dane osobowe:

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń́ w związku z jej wykonywaniem, ale co do zasady nie dłużej niż̇ przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Odbiorcy danych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane dwóm grupom:

Prawa: